Monday, December 17, 2012

Hajar Aswad Dan Rahasia Besar Ketika Menciumnya

Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut sebelah Tenggara Ka�bah, yaitu sudut dari mana Tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis batu �Ruby� yang diturunkan Allah dari syurga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri dari lapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak.


Batu hitam itu sudah licin kerana terus menerus di kecup, dicium dan
diusap-usap oleh

No comments:

Post a Comment